main banner image

Birleşik enerji sistemleri

Gökyüzü Bahçelerinde trijenerasyon kazan sistemleri ile doğalgaz kullanılarak elektrik üretilecek ve bu üretim sırasında açığa çıkan ısı ile tüm binanın ısıtma ihtiyacı karşılanacaktır.

Gökyüzü Bahçeleri doğal kaynaklardan enerji üretimi sağlayarak enerjiyi verimli ve temiz kaynaklarla üretecek böylelikle karbon salımını minumuma indirecek şekilde tasarlanmıştır.